Συγκρότημα ενοικιαζομένων διαμερισμάτων

Το συγκρότημα περιλαμβάνει επτά διαμερίσματα σε δύο κτιριακούς όγκους τοποθετημένους σε γωνία  που ανοίγει προς τα Νοτιανατολικά, με σκοπό όλα τα διαμερίσματα να έχουν περισσότερο φυσικό φωτισμό και άνοιγμα προς στη θέα. Οι δυο όγκοι συνδέονται μεταξύ τους στο επίπεδο του ισογείου αλλά και στον όροφο, δημιουργώντας εξωτερικά την εντύπωση ενός ενιαίου κτιριακού συνόλου. Χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης είναι οι διάδρομοι-περάσματα που διατρέχουν το κτίριο τόσο για λειτουργικούς όσο και για ποιοτικούς-αισθητικούς λόγους.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Συγκρότημα ενοικιαζομένων διαμερισμάτων

Υπηρεσίες : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τοποθεσία : Παληό Καβάλας

Έτος σχεδιασμού : 2018

Φάση υλοποίησης : Υπο κατασκευή

Φωτογραφίες