Ανάπλαση Τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος»

Η αρχιτεκτονική μελέτη αφορά στην ανάπλαση του πεζοδρομίου κατά μήκος της θάλασσας, μια περιοχή με εμβαδόν περίπου 3660,00τ.μ. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, λόγω των λιμενικών της απαιτήσεων, εντάσσεται στα έργα του Ο.Λ.Κ. για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της εικόνας της πόλης, καθώς κρίνονται απαραίτητα:

  • η ενοποίηση των τμημάτων της παραλίας και η διευκόλυνση της διέλευσης των πεζών με την αναίρεση των εμποδίων,
  • η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και η δημιουργία φιλικών χώρων, ευχάριστων στη διαμονή, τόσο για τους ενήλικες, όσο και για τα παιδιά,
  • η εκμετάλλευση των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων λόγω θέσης,

η διατήρηση των λιμενικών λειτουργιών με τρόπο τέτοιο, που να μην υποβαθμίζουν το χώρο.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Ανάπλαση Τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος»

Υπηρεσίες : Αρχιτεκτονική μελέτη

Τοποθεσία : Καβάλα, Λιμάνι Καβάλας «Απόστολος Παύλος» στη Γωνία των Οδών Εθνικής

Έτος σχεδιασμού : 2019

Φάση υλοποίησης : Σε δημοπράτηση

Φωτογραφίες